66 76 17 40

Priser

Vi følger fastsatt prisliste fra Legeforeningen.

Takstplakat, fastsatte priser  (Endret fra 6. juli 2020, endringer er oppslått på kontoret)

Timer på telefon eller e-konsultasjon vil bli fakturert av Convene, fakturagebyr tilkommer.

I tillegg har vi egne priser på blant annet legeerklæringer som ikke er fastsatt av Legeforeningen.

Timer der man ikke møter eller andre tjenester der det ikke betales på stedet vil bli fakturert. Fakturagebyr tilkommer.

Prisliste Viken Legesenter, fra 3. august 2020
   
Attester og erklæringer:
Legeerklæring til transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-kort) 350
Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 350
Legeattest ved adopsjonssøknad 750
Aspiranter til politi- og lensmannsetaten, og elever til Politihøyskolen 900
Helseerklæring for brannmenn 900
Bekreftelse på termin 165
Fravær fra skole, eksamen, allergi og attester til VGS 165
Attester til treningssenter,arbeidsgiver og avbestilling av reise 250
Utenlandsstudier, legeattest 700
Legeattest ved søknad om førerkort 700
Søknad om IVF Time + 1000,-
 
Idrett/sport:
1. gangs undersøkelse (helbredserklæring) 300
Maratonløp 350
   
Prøver
Urinstics (tillegg ved ekstraundersøkelser) 58
CRP uten time, etter avtale med lege 113
HCG i urin uten time (Graviditetstest) 200
Blodprøver bestilt av lege hos oss, uten time 113
Blodprøver med rekvisisjon fra annen lege eller sykehus 113
   
Injeksjoner
B12- og jerninjeksjon uten/med frikort 121
Kenacort-injeksjon uten legetime, fra oss 200
Kenacort-injeksjon i legetime, ekstra Time +150
 
Influensavaksine 2019/2020 330
Vaksinasjonsgebyr (pris + vaksine) 250
Medisiner utlevert av lege Etter forbruk
   
Annet laboratoriearbeid
Øreskyll uten/med frikort 192/134
Fjerning av sting uten/med frikort 121/63
Måling av blodtrykk uten legetime 58
Honorar for erklæringer, attester og vaksiner inngår ikke i frikortgrunnlaget.