66 76 17 40

E-konsultasjon og videokonsultasjon er nå tilgjengelig

Vi kan nå tilby e-konsultasjon til alle og videokonsultasjon til enkelte etter avtale.

Sykemelding krever normalt sett personlig oppmøte. Unntaket er ved mistanke om Covid-19

E-konsultasjon:

Kan benyttes for kjente eller enkle problemstillinger. Man skriver sin problemstilling til legen, og legger evt ved bilde ved behov. Legen besvarer dette og gir evt råd eller behandling.

E-konsultasjoner besvares fortløpende og takstes som en ordinær legetime. Faktura blir tilsendt via PasientSky

Videokonsultasjon:

Denne konsultasjons-typen tilbys i enkelte tilfeller etter vurdering. Man setter da av en spesifikk tid hvor man snakker sammen.

Dersom du er satt opp til en e-konsultasjon finner du denne under «Mine oppgaver» eller «Kalender» i PasientSky-appen. Du må gå inn i rommet selv før legen får koblet seg på (du kan gå inn fra 15 minutter før oppsatt tid).

Takstes som en ordinær legetime, faktura blir tilsendt via PasientSky

havard