66 76 17 40

Blodprøver

Alle blodprøver som skal tas bestilles av lege her eller på sykehus. Dersom man skal til CT/MR med kontrast er det tilstrekkelig å ha med innkallingsbrevet fra stedet du skal til.

 

Alle blodprøvesvar blir kontrollert av lege. Normalt sett vil man ikke få tilbakemelding på prøver som er normale, prøver med eventuelle avvik vil bli kommentert per telefon eller i PasientSky.

Enkelte analyser tar lengre tid enn andre, det kan derfor ta 7-14 dager før vi har alle resultater.

Dersom du ikke har hørt fra oss innen 14 dager kan du anse dine prøver som normale.